30 Aralık 2015

Şifalar Kitabı /Prof.Dr. Mustafa Karataş
Abdest almak insanın tembellikten kurtulmasına, kalbini nifak, riya, yalan, kin ve haset gibi batınî hastalıklardan temizlemesine yardımcı olur. Abdest üstüne abdest nur üstüne nurdur. Namaz haricinde de abdestli bulunmak ayrıca ibadet sayılmıştır. (s:28)

Resulullah (SAV), abdest almayı öfkeye karşı bir tedavi vasıtası olarak zikretmiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Muhakkak ki öfke şeytandan yaratıldı. Şeytan da ateşten yaratıldı. Muhakkak ateş su ile söndürülür. Biriniz öfkelendiğinde abdest alsın. (s:29)

Resulullah (SAV), kapların üzerini açık bırakmaktan nehyetmiştir: ‘Kapların üzerini örtün ve kırbaların ağzını bağlayın. Zira senede bir gece vardır ki onda gökten veba yağar. Ağzı açık olan bir kaba ondan isabet ederse, mutlaka onun içine veba düşer. (s:41)

Kur’andan anlaşıldığına göre müminler, karşılaştıkları zulüm ve kötülükleri sabırla defetmeli, aynı zamanda nefsine ağır gelen ibadetleri ve güzel amelleri de sabırla işlemelidir. Ancak Allah Teala, sabrın tam bir sığınma duygusu ile yürekten Allah’a yönelenler dışındaki herkes için zor bir iş olduğunu haber vermiştir. Şu halde sabır devamlı olarak Allah’a iman şuuru içinde O’na güvenerek olmalıdır. Körü körüne sırf sıkıntılara göğüs germek sabır değildir. Her şeyin Allah’tan geldiğini, O dilemeden bir şey olmayacağını bilerek sabretmeli ve sabrın sonunda Allah’ın mutlaka bir ecir ve mükafat vereceğini düşünmelidir.(s:88)

Cabir b. Abdullah’tan rivayet edilen bir hadiste Hz.Peygamber(SAV) şöyle buyurmuştur: 
‘Zemzem suyu ne niyetle içilirse öyle olur.’

İbn Kayyim el-Cevziyye,  zemzem suyunun faydası hakkında şöyle demektedir: ‘Ben çeşitli hastalıkların şifasını onda aradım ve Allah’ın izniyle sağlığıma kavuştum. (s:113)

Hz. Aişe’den(ra) rivayet edildiğine göre Resulullah(SAV) şöyle buyurmuştur: ‘Âliye acvesinde şifa vardır. O sabahın ilk vaktinde yenirse panzehirdir. 
Acve Resulullah’ın(SAV) Medine’ye kendi eliyle diktiği hurmadır.
Âliye, Medine’nin Necd cihetinin yüksek kesimlerinde bir mevkidir. (s:123)

(Timaş Yayınları, 2014, 216 sayfa)KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:

Günümüzde sağlıklı beslenme ve diyet ile ilgili birçok görüş ve öneri varken, Mustafa Karataş çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor: “Hz. Peygamber, sağlıklı yaşam, beslenme ve tedavi ile ilgili olarak neler söylüyordu, etrafındaki insanlara neleri tavsiye ediyordu?”

Hz. Peygamber’in Müslümanlara rehberlik ettiği en önemli alanlardan biri sağlık ve tıp alanıdır. Hz. Peygamber’in tıp ve sağlık alanındaki hadis-i şerifleri, geçmişte birçok alim tarafından Tbb-ı Nebevi adıyla halkın istifadesine sunulmuştur.


Mustafa Karataş, Şifalar Kitabı adlı eseriyle Tıbb-ı Nebevi çerçevesinde, Hz. Peygamber’in hadislerini bir araya getirmekle birlikte, zihnimizi meşgul eden güncel sorulara da cevap veriyor. Koruyucu tıp, dengeli, beslenme, düzenli uyku, stressiz hayat, spor yapmak, bulaşıcı hastalıklardan korunmak gibi birçok konuya dair sorunlar, çözüm önerileri ve tedavi yöntemleri bu değerli eserle okurlara ulaşıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder