15 Ocak 2015

Tasavvuf Bahçeleri / Necip Fazıl Kısakürek...Heyetinde zıt hakikatleri birleştiren insan, tasavvuf yoluna girip de, ruhun hakikatine uygun zikirle meşgul olunca, "kim birşeyi severse, onu çokça anar" ve "kim birşeyi çok anarsa, onu daha çok sever" ölçüsüne göre, Allah lafzı ve Tevhid kelimesinin altı latifesi üzerinde, hayal yoluyla gidip gelişinden, İlahi aşk ve muhabbet hissine yükselir. Bu aşk ve muhabbeti artıran İlahi zikir, Allah'ın emrinden olup insana nefhedilmiş bulunan ruha da kuvvet verir ki, böylece ruh, teşekkülüne aldığı beşeri alışkanlıkları terketmek suretiyle, unsurların, yani kesafetin gereği olan katılık ve şiddet, zayıf düşer; böylece de ulvi hakikat galip ve süfli hakikat büsbütün mağlup olur. (s:20)

10 Ocak 2015

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört / George Orwell...Baskı ve dizgi ustalarının çalıştıkları dev basımevleri, fotoğrafları değiştirip çarpıtmak için tam donanımlı stüdyolar vardı. Tele-programlar bölümünde, mühendisler, yapımcılar, özellikle ses taklidindeki ustalıkları nedeniyle seçilmiş oyuncular görev yapmaktaydı.Ve bir yerlerde, tüm bu çalışmaların eşgüdümlü bir biçimde yürütülmesini sağlayan, geçmişin hangi bölümünün korunacağını, hangi bölümünün çarpıtılacağını, hangi bölümünün tümden silinip ortadan kaldırılacağını belirleyen politikaları saptayan kimliği belirsiz beyinler vardı. (s:67)