31 Aralık 2015

Gazali ve Cezuli'den Seçmeler / Recep Makineci
Bildiğinle amel etmiyorsan
Bilmediğini niçin öğreniyorsun. (s:10)

Şeytanın, kaleye benzettiğimiz kalbe girmek için kullanacağı yollar ve sızma yerleri kulun bir takım sıfatlarıdır. Bazıları şunlardır:
1- Öfke ve azgın istek
2- Kıskançlık ve ihtiras
3- Oburluk
4- Elbise ve mobilyada süs düşkünlüğü
5- İnsanlara umut bağlamak
6- Acelecilik ve sebatsızlık
7- Para ve mal düşkünlüğü
8- Cimrilik ve yoksul düşme korkusu
9- Taassup
10- Müslümanlara su-i zanda bulunmak
(s:19)

Taberâni ve İbni Hıbban’a göre, sahabilerden Ebu Zerr (r.a.) şöyle der: 
“Dostum Rasûlullah, bana şu iyi huyları edinmemi tavsiye etti:

1- Kendimden daha zenginlere değil, daha fakirlere bakmamı tavsiye etti.
2- Yoksulları sevmemi ve onlara yakınlık göstermemi tavsiye etti.
3- Küsmüş olsam bile akrabalar arasında akrabalık bağlarını gözetmemi tavsiye etti.
4- Allah yolunda hiçbir kimsenin beni kınamasından çekinmememi tavsiye etti.
5- Acı da olsa gerçeği söylemekten geri durmamamı tavsiye etti.
6- Sık sık “La havle ve lâ kuvvete illâ billâh” dememi tavsiye etti; çünkü bu cümle, Cennet hazinelerinden biridir.” (s:55)

(Cactus Yayınları, 2006, 216 sayfa)KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:


"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah'ın Resulü Muhammed'den Münit b.Sava'ya,
Senin için eşi, ortağı olmayan Allah'a hamd ederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.
Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. Sana kudret ve celal sahibi Allah'ı hatırlatırım.
Muhakkak ki nasihat  eden onunla  kendisi de nasihatlenmiş olur. Elçilerime itaat eden ve emirlerimi yerine getiren bana itaat etmiştir. Onların öğütlerini dinleyen benim öğütlerimi dinlemiştir. Elçiler seni övdüler. Ben de sen ve senin kavmin için aracılığı kabul ettim. Müminleri iman ettikleri hal üzerine bırak. Kabul etmeyenleri bağışladım, bu yüzden onların özürlerini kabul et. Doğru olduğun müddetçe seni görevinden uzaklaştıracak değiliz. Yahudi ve mecusi olarak kalanların da cizye ödemeleri gereklidir."


Hz. Muhammed'in (sav) Müseylimetü'l Kezzab'ın mektubuna cevap olarak gönderdiği mektup, 22*15 cm ebadında olup, deri üzerine yazılmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder