19 Aralık 2011

Ruhun Üç Kuvveti (Ahlâk-ı Alâyi'den Seçmeler) - KınalızâdeGerekli işlerin, esenlik getiren faydalı davranışların uygun bir önlem ve uygun bir düzen üzere bulunması gerektir. ...İnsan ev işlerinde ve çoluk çocuğunun rahatını sağlamada, toplumla olan ilişkilerinde, şahsî hallerinde düzenli olmalıdır. Bu alanlarda düzenli olmayan kişilerden faydalı iş beklemek, çorak tarladan verim almaya benzer ki, bu bir seraptır. Kişinin davranışları yönünden ev halkına örnek olması, topluma faydasının dokunması, çevresindekilerde güvenilir kişi izlenimini bırakabilmesi için muntazam bir yaşayış içinde olması gereklidir. (s: 29)

Şerli insanlarla arkadaşlık etmekten nasıl kaçınmak lâzımsa, aynı zamanda onları dinlemekten de kaçınmalı. Kötülüğe düşmek bir taşın yüksekten aşağıya atılması kadar kolaydır. Fâziletin kazanılması ise, ağır bir taşı yüksek bir dağa çıkarmak kadar zordur. Büyük bir kuvvet, sağlam bir azim ve sebat ister.(s:52)...kişi öğrendiklerini zaman zaman tekrarlayarak unutmamaya çalışmalıdır. İlmin hazineleri, unutmak hastalığı ile faydasız hâle getirilmemelidir. Zirâ, "İlmin âfeti unutmaktır." denilmiştir.(s: 55)Bugün azaların sağlam, kuvvetin yerinde ve fırsat var iken güzel fiilleri işle! Zaman tez geçer, bir gün gelir ruh kuşu beden kafesinden uçar, fırsat elden gider...Fırsatı kaybetmiş olanlar, o zaman pişman olurlar. Bu günü kâr bil ki, zaman çok değildir. Ertesi gün zaman uzun, ama kâr yoktur.
(s: 89)Binlerce kişi zorluk, sıkıntı ve zahmet içinde mal topladılar. Sonra başkasına bırakıp hasretle gittiler. Mal, onların ecellerinden sonra bu dünyada sürekli kalmalarına sebep olmadı. Şu dakika mallarını başkaları harcar ve onlar toprağın içinde elem çeker, acı duyar. (s: 108)(Hayat Yayınları, 2011, 112 sayfa)


KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:Bilinmeli ki ruhu diri kılan; iffet, yiğitlik ve hikmet yoludur.İyi insan, erdemli insan, yücelere gönül veren insan...
Elbette belli bir ahlâk düzenine ve ölçüsüne uyan; plânlanmış bir eğitimden, daha doğrusu değerler eğitiminden geçmiş insandır.Elinizdeki kitap, işte bu amaca katkıda bulunmak için ortada.İyi insan olabilmenin temel değerlerini ele alıyor ve yaşanan hayatla bir bağ kurarak açıklamaya çalışıyor.
"Kararlılık, yumuşak huyluluk, ölçülü olmak, fazilet, güzel ahlak, tevekkül, adalet,arkadaşlık-dostluk, sabır, alçakgönüllülük, kanâat, samimiyet."Bu değerler, hiç şüphesiz dün olduğu kadar bugün de önemli, yarın da önemli olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder