17 Haziran 2014

Namazı Dosdoğru Kılmak/Faruk BeşerHac, Kâbe'yi/Beytullah'ı ziyarettir. Namaz kılan insan Kâbe'ye döner ve namaza başlarken fikren onu gözünün önüne getirir, böylece hacdan da bir parça yaşamış olur. Dünyanın her tarafında namaz kılan insanlar, Kâbe'ye dönmeleri sebebiyle halka halka saflar oluştururlar ve farklı farklı zamanlarda namaz kılındığı için adeta dünya çapında bir tavaf yapılmış olur.
Gerçekten de bu olay uzaydan seyredilebilse görülecek ki, namaz hep bir yerlerde biterken, bir yerlerde başlayacak ve bu farklılık film şeridinin resimlerinin peş peşe gelmesiyle canlandığı gibi sağdan sola doğru dünya çapında bir tavaf hareketi oluşturacaktır. (s:23)

"Onların söyledikleri sebebiyle göğsünün daraldığını biz biliyoruz. Rabbini hamd ederek tesbih et, secdeye/namaza devam et. Ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et."(15/97-99) (s:54)

"Müminler kurtulmuşturlar. Hangi müminler mi? Namazlarında huşulu olan, boş işleri bırakan, zekat için çalışan, iffetlerini koruyan...emanetlerini ve ahitlerini gözeten ve namazlarını koruyan müminler. İşte cennetin varisleri bunlardır. (23/1-9) (s:56)

Efendimiz namazda okuduğu ayetleri tertil ile/tane tane ve sonunu uzatarak okurdu. Her ayette dururdu. Şimdi özellikle teravihlerde bir nefeste Fatihayı okuyan imamları düşünün. (s:78)

Şuuruna vararak, Rabbinin yüceliğini hissedip, bunu dili ile itiraf ederek namaz kılan bir insan, artık hiçbir hasis menfaat için hiçbir insanın karşısında iki büklüm olmaz. (s:119)

(Paradoks Kitap, 144 sayfa, 2014)


KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:
Biz insanlara namazı anlatıyoruz, önemine vurgu yapıyoruz, dosdoğru kılınması gerektiğini söylüyoruz ama bunları bizler de hakkıyla bilmiş değiliz. İşte bu çalışma aslında bildiğimi zannettiğim, ama tam olarak bilmediğimi böylece anladığım bir konuyu bana önemli ölçüde öğretti. Şimdi ihtiyatlı davranıyor ve yine de tam olarak öğrendiğimi iddia etmiyorum.
Ne var ki, bu işin sonu zaten yok. Önemli olan dosdoğru namaz kılmanın ne olduğunu anlama ve uygulama yolunda ve bilincinde olmaktır. Çünkü kılarken maddî ve manevî şartlarına riayet, ihlas ve huşu sebebiyle bir namazla diğeri arasında binlerce derece fark olabilir. Yeter ki sürekli daha iyisini yakalama yolunda olalım.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder