28 Nisan 2011

Aşkın Sönmeyen Ateşi Yaman Dede - Mustafa Demirci
Ahmet Remzi Dede yüreği ilahî aşka teşne olan bir Rum gencine rehberlik edecek olmanın huzuru içindeydi. Yamandî ise, böylesine birikimli bir Mevlevî şeyhinin dizi dibinde Mesnevî okuyacak olmanın sevinci ile kendinden geçmişti. Nitekim bu sevinci boşa çıkmamış Remzi Dede’nin rahle-i tedrisinde Mesnevî’yi baştan sona okuma bahtiyarlığına erişmişti. Bu ders dönemi, ruh dünyasında silinmesi imkânsız etkiler bırakmış, imanına güç katmış ve zihninde yepyeni ufuklar açmıştı. Yamandî hayatının dönüm noktalarından söz ettiği bir mektubunda Mesnevî hocasından bahisle şunları söylüyordu:

21 Nisan 2011

Teksas'tan Hakikate Yolculuk - Najla Tammy İlhan
İslam’ı kabul etmekte bu kadar kötü olan neydi? Murat bu dini bana genel olarak anlattı, ben de mantığımla ve önceki bildiklerimle onu değerlendirdim. İslam dininin inandıklarımla çelişmediğini, aksine çok örtüştüğünü gördüm. Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, hesap günü, kutsal irade kavramları İslam’a göre doğruydu. İncil bana, bir şeyin neticesine bakarak onun doğru olup olmadığını anlayabileceğimi söylüyordu. İslam’ın da nezaketi, misafirperverliği, büyüklere saygıyı ve aklı doğru kullanmayı savunduğunu öğrenmiştim. İçkiyi yasaklıyor, sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyordu. Düşünmeyi ve çalışmayı öneri

11 Nisan 2011

Tanrı Sana Küsmedi - Senai Demirci / Yusuf Özkan Özburun..senin için güneşi doğdurup batıran Rabbin, çevreni sayısız güzelliklerle donatmıştır.
şimdi elini yüreğinin üstüne koy; yüreğinin vuruşlarını hisset.
yok olabilirdin ama varsın.
var olduğun halde, cansız olabilirdin ama canlısın.
canlı olduğun halde, bir bitki ya da hayvan olabilirdin,
ama insansın.
bütün bu güzelliklerin içine çağrılısın.
yeryüzü sarayında en güzel bileti sana vermişler.
farkında mısın? (s:50-51)

06 Nisan 2011

Eşim Aşkım Olsun - Sema Maraşlı
-Yaşı kaç olursa olsun her kadının içinde hiç büyümeyen küçük bir kız vardır. O kızı ne kadar çok sever, ne kadar çok mutlu edersen, o kadını da o kadar mutlu edersin.
Nasıl yani?