12 Ocak 2011

Yanılmışım Tanrı Varmış / Dünyanın en ünlü ateisti fikrini nasıl değiştirdi? - Antony Flew
Yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca ateizmi açıklayıp savunduktan sonra neden buna inanıyorum? Buna kısaca şöyle cevap verebilirim: modern bilimin ortaya çıkardığı dünya resmi, benim gördüğüm şekliyle böyle. Bilim, doğanın Tanrı’ya işaret eden üç boyutuna ışık tutuyor. Bunlardan ilki doğanın kanunlara uyduğu gerçeği. İkincisi, hayat boyutu; maddeden kaynaklanan ve zekice organize edilip amaca yönelik hareket eden varlık boyutu. Üçüncüsü ise doğanın varlığı.


Artık evrenin sonsuz bir Zekâ tarafından var edildiğine inanıyorum. Bu evrenin karmaşık kanunlarının bilim adamlarının Tanrı’nın Zihni dedikleri şeyi ortaya koyduğuna inanıyorum. Hayatınn ve çoğalmanın, ilahî bir Kaynaktan başladığına inanıyorum.
Bir filozof olarak benim nasıl olup da bilim adamlarının ele aldığı konularla ilgili konuşabildiğimi sorabilirsiniz. Buna cevap vermenin en iyi yolu bir başka soru olacaktır. Burada bilimle ya da felsefeyle mi uğraşıyoruz? İki fiziksel bedenin, örneğin, iki subatomik partikülün etkileşimini incelerken bilimle uğraşıyorsunuzdur. Bu subatomik partiküllerin – ya da fiziksel olan herhangi bir şeyin – nasıl ve neden var olabildiğini sorduğunuz zaman, felsefeyle uğraşıyorsunuz demektir. Bilimsel verilerden felsefi sonuçlar çıkarıyorsanız, bir filozof gibi düşünüyorsunuzdur.(s: 89-90)

Bir ateist olarak büyük patlama kuramıyla ilk tanıştığımda, evrenin bir başlangıcının ve Eski Ahit’in ilk kitabının ilk cümlesinin (Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı) evrendeki bir olayla alakalı olduğunu öne sürmesi açısından bu kuramın büyük bir farklılık yarattığını düşünmüştüm. Evren yalnızca sonu değil, aynı zamanda başlangıcı olmayan bir şey olarak düşünüldüğü sürece onun varlığını (ve en temel özelliklerini) mutlak gerçekler olarak görmek çok kolaydı. Ve evrenin başlangıcı olduğunu düşünmek için herhangi bir gerekçenin olmaması durumunda her şeyi yaratmış olan başka bir şey olduğuna dair tahminler yürütülmesine gerek kalmayacaktı.
Fakat büyük patlama kuramı tüm bunları değiştirmişti. Eğer evrenin bir başlangıcı varsa, bu başlangıcı yaratan şeyin ne olduğunu sormak tamamen mantıklı ve neredeyse kaçınılmaz bir hal almıştı. Bu da durumu kökten değiştirmişti. (s: 127-128)

…Bir kez daha söylemeliyim ki benim İlahi varlığı keşfetme yolculuğum şu ana kadar aklın uzun bir hac yolculuğu olmuştur. Argümanın beni peşinden götürdüğü yere gittim. Ve bu argüman beni kendiliğinden var olan, değişmez, maddi olmayan, her yerde hazır ve nazır ve her şeye kadir bir Varlığın var olduğunu kabul etmeye götürmüştür. (s: 145)

(Profil yayıncılık, 2009, 207 sayfa)77


KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:

“Çok az dinî hikâye bu tür bir etki yaratır. Bu şaşırtıcı kitap, Tony’nin geçirdiği değişimin nedenlerini belgeliyor... ve bu kitabın zevkle okunmasını sağlıyor."
Gary Habermas, Liberty Üniversitesi, Felsefe ve Teoloji Bölümü, Seçkin Araştırma Profesörü ve Kürsü Başkanı

Son yıllarda Batı'da Tanrı, ateizm, inanç, din kavramları etraflıca tartışılıyor. Richard Dawkins'in ünlü Tanrı Yanılgısı kitabından sonra bu tartışmalar daha da alevlendi. Tanrı vardır diyenlerle yoktur diyenler doğa, bilim ve tarihteki çeşitli olayları değerlendirerek görüşlerini ispatlamaya çalışıyorlar.

Son dönemde tüm dünyada en ses getiren çalışma ise Antony Flew'in Yanılmışım Tanrı Varmış kitabı oldu. Antony Flew hayatının büyük bir bölümünde ateizmin bilinen felsefi savunucularının en önemlisiydi. Ama ateizm fikrinden cayan Flew artık Tanrı'nın varlığına inandığını ve Tanrı yoktur demenin hiçbir anlamı olmadığını ileri sürüyor.

Yanılmışım Tanrı Varmış çalışma hayatının büyük bir bölümünde ateşli bir ateist olan ünlü bir filozofun evrenin zekice tasarımına ve dolayısıyla Tanrı'nın varlığına inanmaya başlamasının ilgi çekici ve okunmaya değer bir hikâyesi.

1 yorum:

  1. alıntılarınızdan kitabın yazarının bilimsel bir dille de konuştuğu anlaşılıyor. Sadece bilimin yol göstericiliğini kabul etmiş bazı insanlar için ışık yakıcı bir kitap olabilir. Haberdar ettiğiniz için teşekkürler.

    YanıtlaSil