05 Aralık 2014

Sûfî Tıbbı /Muînüddîn ÇiştiAllah-ü Teâlâ, Kurân-ı Kerim'de, 'Sizin iyi bildiğiniz şeylerde kötülük ve kötü bildiğiniz şeylerde iyilik yaratmışızdır' buyuruyor. Büyük sûfî İmam Gazali(r.a.) bu ayeti şöyle açıklıyor:
"Hastalıklar, insanları Tanrı bilgisine ulaştıran deneyimlerden biridir. Allah, 'Hastalıklar, seçkin kullarıma yanaştırdığım hizmetçilerdir' buyuruyor".

Bu yüzden, hastalıkları mutlaka düşmanlarımız olarak algılamamız gerekmez; dahası onları, insanları fiziki, duygusal, zihni ve ruhi boyutlarda temizleyen, saflaştıran ve dengeleyen bir beden mekanizması olarak düşünebiliriz.

Aslında hiçbir bitki, gıda maddesi veya işlem, kendi başına sağaltımda bir şey yapamaz.
Sadece bedenin kendi kendini iyileştirme eylemine yardımcı olabilir. (s.28)

Batılı patologlar, her bir karaciğer hücresinde 1000'den fazla enzim olduğunu ve bunlardan aktif olanların yaklaşık sadece 2 düzinesinin gerçekten nasıl çalıştığını bildiklerini kabul ediyorlar.
Aslında her bir karaciğer hücresinde milyonlarca enzim olabilir. Henüz bunları bilmiyoruz. (s:68)

Bir diğer örnek; yemeğe başlamadan önce, bir parça tuz alınmasını tavsiye eden hadistir. Bu aşırı tuz alımının zararlarını bildiren modern tıp bilgisi ile çelişik görülebilir. Bununla beraber, beden metabolizması bilgisi bu önerinin de hikmetini gösteriyor.
Tuz, sodyum ve klor olmak üzere iki elementten meydana gelir. Tuzdaki klor, midede uygun sindirim için olan hidroklorik asidi bedenin üretebilmesi için gereken uygun klor kaynağıdır. Bu yüzden, yemekten önce bir parça tuz almakla, yemek öncesinde herhangi bir asit azlığının meydana gelmesi önlenmiş olur.

Hz. Peygamber (s.a.v), "Fatiha Suresi'nde tüm dertlerin devası vardır" buyurmuştur. Ve bu en zengin ilacın özel kullanım yollarını da bildirmiştir.
"Kur'an'daki en büyük, en faziletli sureyi size söyleyeyim. O, yedi ayeti olan Fatiha Suresi'dir. Bunlar 'Sıkça Tekrarlanan Yedi= Seb'u'l- mesani'dir. Ve büyük Kur'an'ı temsil eder" buyuran Hz. Peygamber (s.a.v) "Ne Tevrat, ne İncil ve ne de Kur'an'da böyle bir sûre indirilmemiştir" diyerek bu sûreyi tasvir etmiştir.(s:185)

Sufilerin birikimsel deneyimi, bizlere gerçek bir inanç ve ihlas ile okunduğunda, Fâtiha Sûresi'nin iç/dış; ruhi ve fiziki tüm dertlerin devası olduğunu göstermektedir. (s: 186)

(İnsan Yayınları, 2013, 206 sayfa)

sari

KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:

Zor ve az rastlanır olan bilginin bu dalında çok fazla kitap mevcut değildir. Çiştî bu çalışması ile teoloji, mistisizm, tasavvuf, tıp, hijyenite, astronomi gibi konulardaki derin bilgisini ortaya koymakta. Farklı konuları ayrı ayrı ele alan yazar, daha sonra bunları karşılaştırıp konuyu tek bir temele, tam bir fiziksel ve zihni sıhhat hali veya ruhun temizliği anlamında sağlığa oturtuyor.
Bitkilerin özellikleri ve tedavi ettikleri hastalıkları birlikte gösteren Çiştî, tasavvufî terimler ile ilgili sözlük, Kur'an ayetleri, namaz, oruç vb. hakkında temel bilgiler ile herkes için başvuru niteliğinde bir temel eser oluşturmuş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder