13 Ağustos 2014

Nefsin Ayıpları / Ebu Abdurrahman Es-Sülemi


Nefsin bir başka ayıbı, dost ve arkadaşların ayıplarını ortaya çıkarmaktır.
Bu ayıptan arınmanın yolu:
Böyle bir davranışta bulunduğunda, kendine dönüp bakmalı ve aynı ayıptan kendisinin de azâde olmadığını fark etmeli; kendisi için arzu ettiğini diğer insanlar için de arzu etmelidir. 

Hz.Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
'Kim bir müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örter.' (s:64)Bilmelidir ki, İblis'i bulunduğu ulvî makamdan düşüren ve nihayet 'Ben ondan daha üstünüm' dedirten şey, büyüklük duygusundan, kibirden başka bir şey değildir. (s:65)


Size Vasiyetim...
Efendimiz Muhammed'e (SAV), ailesine ve sahâbesine salât ve selam olsun.

Ey kardeşim...
Sana ve kendime, Allah'a karşı sorumluluğumuzun bilincine varıp, bu bilincin ışığında hayatımıza yön vermeyi vasiyet ediyorum. Allah, seni buna en güzel biçimde muvaffak kılsın. Allah'a karşı bu sorumluluk bilincin, bütün üzüntülerine kâfi gelir. Eğer insanlardan çekinir, onlara karşı saygı ve duyarlılık gösterirsen, Allah'a karşı onların sana hiçbir faydası olmaz.


Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
'Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyan herkese, mutsuzluktan bir çıkış yolu daima sağlar ve ona bütün beklentilerin ötesinde bir rızık verir.' (Talak 65/2)

'Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyan herkese, buyruklarına uymayı kolaylaştırır.' (Talak 65/5)

Sana vasiyetim şudur:
Allah'a itaat ve ibadet yolunu tut, O'na karşı gelmekten sakın! Bütün varlığınla O'na yönel, her sorununda O'na başvur! İnsanlara dayanıp güvenmeyi ve sorunlarını çözmeleri için onlara başvurup durmayı bırak! Bilakis tek başvuru merciin, dayanağın ve güven kaynağın Allah olsun. O'na dayanıp güven! Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
'Allah'a güvenen herkese, O tek başına yeter.' (Talak 65/3)


Şunu iyi bil ki, mahlûkatın tümü aciz ve güçsüzdür. Yaratıcı tarafından konulmuş belli yasalar örgüsüne tâbidir. Kendisine fayda sağlamaktan aciz olan, başkasına nasıl fayda sağlayabilir? Bu gerçeği çok iyi bilen selef alimlerinden bazıları şöyle demiştir:
'İnsanın bir başka insandan yardım istemesi, bir mahkûmun başka bir mahkûmdan yardım istemesine benzer.'

İyi düşün; ailen, malın, mülkün ve çocukların seni Allah'a itaat ve ibadet etmekten, O'nu anmaktan alıkoymasın! Eğer bunların biri veya hepsi seni Allah'tan alıkoyuyorsa, bütün ömrün ziyan olmuş ve boşa geçmiş demektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
'Siz ey imana ermiş olanlar! Malınızın, mülkünüzün veya çocuklarınızın, sizi Allah'ı anmaktan alıkoynmasına izin vermeyin; çünkü böyle davranan herkes ziyana uğrayanlardan olur.' (Münafikun 63/9)


Allah'ı anmak, O'nu zikretmek, seni Allah'a yaklaştırır. Bu da ancak, ilahî kelâm Kur'an-ı Kerim'i okumak, okudukları üzerinde uzun uzun düşünmek, bildirdiği emir ve yasakları iyi anlamak ve emirlerini yerine getirip, yasaklarından uzak durmakla olur. (s:93-95)


Dünyalık hiçbir şeyi kendine sorun ve dert edinme! Yahya b. Muaz şöyle demiştir:
'Dünya bir hiçtir. Bir anlık bir üzüntüye bile değmez. Dünyadan payın az olduğu halde, neden ömrün boyunca ona üzülür durursun?' (s:101)


(İlke Yayıncılık, 2011, 128 sayfa)


KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:
"Önce kendi nefsine nasihat et, kendi nefsini düzelt. Sonra da başkalarına öğüt ver, başkalarını düzeltmeye çalış."

"Sen kendin kör isen, bir başkasını elinden tutup bir yere nasıl götürebilirsin? Ancak kendi gözleri gören kişi, başkalarını bir yerden bir yere götürebilir. Denize düşen ve yüzme bilmeyen birisini, ancak mahir yüzücü olan birisi kurtarabilir."
-Abdülkadir Geylani-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder