24 Mart 2010

Gülistan - Sa'dîŞükür, aziz ve yüce Allah’adır. Allah’a itaat, yakın olmayı sağlar ve ona şükretmekle nimet artar. Alınan her nefes, hayatı uzatır ve verilince, kişiyi rahatlatır. Öyleyse her bir nefeste, iki nimet vardır ve her bir nimet için, bir şükür vaciptir. (s: 11)


Bulut, rüzgâr, ay, güneş ve felek, senin ekmek elde etmen ve gafletle yememen için faaliyettedir.
Her şey senin için harekette ve itaatkâr; seninse, itaat etmemen insaf kaidesine uymaz.(s:12)

Başkalarının ayıbını sana getirip sayan, şüphesiz senin ayıbını başkalarına götürecektir.(s: 58)

Oyun amacıyla söz söylenilse de, akıl sahibi ondan bir öğüt alır.
Cahilin önünde yüz hikmet bölümü okunsa, kulağına oyun gelir.(s: 68)

İyi olman ve halkın sana kötü demesi, kötü olman ve seni iyi görmelerinden daha iyidir. (s: 69)

Ne görürsen Allah’ı anmak için feryat içindedir. Kulağı olan gönül bu manayı bilir.
Sadece gülde bülbül onu tespih etmiyor, her bir diken de onu tespih etmede bir dildir. (s: 71)

Allah, seni rahimde saklı ve şaşkın olduğun durumda unutmadı.
Sana ruh, kişilik, akıl, idrak, güzellik, konuşma, görüş, fikir ve zekâ verdi.
Elinde on parmak düzenledi, omzunda iki kol oluşturdu,
Ey gayretsiz! Şimdi, rızkını unutacağını zannediyorsun (s. 143)

Gizli kalmasını istediğin sırrı, samimi arkadaşın olsa da, kimseye açma. Çünkü o dostun da, aynı şekilde zincirleme, samimi dostları vardır. (s: 159)

İlim okuyup işinde uygulamayan, öküz sürüp tohum ekmeyene benzer. (s: 167)

Nimet içindeyken, gururlu ve habersizsin; yoksulluktayken üzüntülü ve yaralısın.

Kolaylık ve zorlukta durumun budur. Bilmiyorum, kendinden öte Hak’la ne zaman meşgul olacaksın? (s: 180)

(Çeviren: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, 2002, 190 sayfa)


59

KİTABIN ARKA KAPAĞINDAN:

Şirazlı Sa’dî’nin (öl. 1292) Gülistan’ı asırlar boyu bütün dünyada ve özellikle Anadolu’da bir ahlâk kitabı olarak büyük ilgi görmüştür. Bu özelliği ve üstün edebî niteliği Farsça’da ve başka dillerde benzerlerinin yazılmasına yol açmıştır. Bu eseri için söylediği şu beyitler, bugün artık bir gerçeğin ifadesidir:

Bir tabak gül, ne işine yarar? Benim Gülistan’ımdan bir yaprak götür.
Bahçe gülü beş altı gün kalır, bu Gülistan’sa daima güzeldir.

Gülistan şu bölümleri içermektedir:

Padişahların davranışları,
Dervişlerin ahlâkı,
Kanaatin fazileti,
Susmanın faydaları,
Aşk ve gençlik,
Düşkünlük ve yaşlılık,
Terbiyenin etkisi,
Sohbet/bir arada yaşama adabı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder