28 Şubat 2009

Hz. Fâtıma Can Parçası - Sibel Eraslan
İlâhi nazarın, nazargâhı çöl… Bütün peygamberlerin civarı ve vazifeli meleklerin aşina olduğu bir isabet çeperi… Kavislerin ve alemlerin kesişim bölgesindeki mütevazi ve ağırbaşlı kumsal… Şaşırtıcı bir şekilde bilcümle saray ve kâşâneyi adeta elinin tersiyle silip uzaklaştırarak, Ev’ini onun bağrına kuran-kurdurtan Rabbimizin de, mekân olarak seçtiği kutlu çöl! (s: 71)

15 Şubat 2009

Yunus Emre - Ahmet KabaklıYunus Emre’nin söze verdiği sonsuz değer vardır ki, edebiyatımızda belki en değerli “söz ” methiyesi ve yine şiir beyannamesi sayılabilir:

Keleci bilen kişinün yüzünü ağ ide bir söz
Sözü bişirüp diyenün işüni sağ ide bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola kesdire başı
Söz ola ağulu aşı balıla yağ ede bir söz