26 Şubat 2015

Kürk Mantolu Madonna/ Sabahattin AliDünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile, insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!.. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz?

25 Şubat 2015

Kur'an ile Var Olmak / Cemâlnur Sargut...Allah demeyen insan ölüdür. Dolu dolu Allah derken, yaratıcısını, hakîkati, varlığı, O'ndan başka bir varlık olmadığını idrak eden kişi diridir. Güneş orada tecellî eder. Dolayısıyla Kur'ân dirilik getirir. Senin dirilmeni sağlar. Senin hikmetle, Allah'la irtibat kurmanı sağlar. Onun için Kur'ân çok önemli. Ama yaşayan Kur'ân'ı görmezsen Kur'ân'ı anlayamazsın. Onun için Peygamber de çok önemli. Kur'ân ve Peygamber; ikisi bir arada önemli. (s:93)

23 Şubat 2015

İnsan Yetiştiren Ağaçlar / Mustafa Üftadeoğlu
TAŞLAŞMIŞ ŞEYTAN başlıklı yazıdan:

...İçindeki bu kadar kötülüklerin üfleyicisi ebedi düşmanının işiydi. Bu düşmanı kovmalıydı ama nasıl? Bu düşman, atası Adem'i de kandırmamış mıydı? Ayıp yerlerini soyarak cennetten çıkarmamış mıydı? Kendi de Adem'in torunu olmakla aynı tehlikeyle karşı karşıyaydı. Onun nereden ve ne zaman yaklaşacağı belli olmazdı. Çünkü o karşılaşma anından itibaren ona düşmandı.

06 Şubat 2015

Her Anne Bir Melektir / Sinan Yağmur…Cenab-ı Hakk'ın bizlere olan emri, onlara 'Öf bile demekten kaçınmak' şeklindedir:
'Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme; onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek üzerine tevazu kanadını ger ve 'Rabbim, küçüklüğümde onlar beni, nasıl yetiştirmişlerse sen de onlara merhamet et!'diye dua et.(İsra, 17/23-24)
(S:57)